Το γραφείο μας -το οποίο λειτουργεί από το 2013- βρίσκεται στην οδό Δ. Βερναρδάκη 2 στη Μυτιλήνη. Στελεχώνεται από αξιόπιστους, εξειδικευμένους ανά κλάδο εξωτερικούς συνεργάτες , προσηλωμένους στην διασφάλιση των συμφερόντων σας. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, λειτουργώντας πάντα με υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, φροντίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές , προσαρμοσμένες στην οικονομικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Μπορείτε να εμπιστευτείτε το λογιστικό γραφείο μας, για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, από την τακτοποίηση της φορολογικής σας δήλωσης έως και τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων φοροτεχνικών λύσεων ή την διαμεσολάβηση μας για διευθέτηση οικονομικών/εργατικών θεμάτων και επίλυση αντιδικιών. Η πολύχρονη εμπειρία μας και η εξειδικευμένη 5μελής ομάδα των εωτερικών συνεργατών μας, εγγυάται την πλήρη κάλυψη κάθε σας ανάγκης.

Προς επιχειρήσεις

Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος. Εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Προς ιδιώτες

H συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.

 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων
 • Έλεγχος σωστής τήρησης βιβλίου αποθήκης
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη

Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 • Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Δηλώσεις Φορολογίας Κεφαλαίου (Φόρου μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας κλπ).
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια.

Το λογιστικό γραφείο μας σας παρέχει έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας κτλ.

 • Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
 • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
 • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (μέσω ΕΡΓΑΝΗ)
 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών

Προγράμματα

Επιχειρηματική Ευκαιρία

Ενίσχυση

100%

 • Ποσό ενίσχυσης
  25.000€ έως 40.000€
 • Περιοχή
  Όλη η Ελλάδα
 • Υποβολή
  Προδημοσίευση

Επιχειρούμε Δυναμικά

Ενίσχυση

50%

 • Ποσό ενίσχυσης
  20.000€ έως 300.000€
 • Περιοχή
  Όλη η Ελλάδα
 • Υποβολή
  Προδημοσίευση

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ενίσχυση έως

50%

 • Ποσό ενίσχυσης
  100.000€ και άνω
 • Περιοχή
  Όλη η Ελλάδα
 • Υποβολή
  Αναμένεται

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων

Ενίσχυση έως

60%

 • Ποσό ενίσχυσης
  έως 150.000€
 • Περιοχή
  Όλη η Ελλάδα
 • Υποβολή
  Αναμένεται

Leader 123 - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων

Ενίσχυση έως

60%

 • Ποσό ενίσχυσης
  έως 500.000€
 • Περιοχή
  Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)
 • Υποβολή
  Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

Leader 311 - Διαφοροποίηση προς Μη Γεωργικές Δραστηριότητες

Ενίσχυση έως

60%

 • Ποσό ενίσχυσης
  έως 600.000€
 • Περιοχή
  Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)
 • Υποβολή
  Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

Leader 312 - Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση έως

60%

 • Ποσό ενίσχυσης
  έως 300.000€
 • Περιοχή
  Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)
 • Υποβολή
  Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

Leader 313 - Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

Ενίσχυση έως

60%

 • Ποσό ενίσχυσης
  έως 600.000€
 • Περιοχή
  Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)
 • Υποβολή
  Βάσει των σχετικών προσκλήσεων ανά νομό (Άξονας 4)

Mάρας Νικόλαος
Δ. Βερναρδάκη 2
81100, Μυτιλήνη
ΤΗΛ: 2251034600 ΚΙΝ: 6973481468
 • No items
 • No items
 • No items